Transport

Veod tenthaagistega

Tavakaupade täis- ja osakoormate vedu toimub kasutades kaasaegseimad Volvo raskeveokeid ja Krone poolhaagiseid.
Kõik veod tenthaagistega toimuvad vastavalt CMR konventsioonile ja iga transpordivahend omab vedaja vastutuskindlustust.

Peamised suunad

 • Eesti
 • Itaalia
 • Tšehhi
 • Austria
 • Belgia
 • Holland

haugastransport tenthaagis3haugas1


Tsisternveod

Erinevad tsisternhaagised võimaldab meil teostada nii pakendamata vedelate toiduainete kui keemiaproduktide vedu.
Toiduaine tsisternid on termoisolatsiooniga, omavad soojendusseadet ning on Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud ja omavad ATP sertifikaati
Ohtlike pakendamata vedelate ainete (ADR) veoks kasutame spetsiaalseid konteinertsisterne ja ADR nõuetele vastavaid veokeid, et oleks tagatud nii kauba kui keskkonna turvalisus. Ohtlike ainete vedusid teostavad ADR koolituse läbinud autojuhid.   Kõik tsisternveod toimuvad vastavalt CMR konventsioonile ja iga transpordivahend omab vedaja vastutuskindlustust.

Peamised suunad

 • Eesti
 • Soome
 • Läti
 • Leedu
 • Poola

tsistern1 tsistern2tsistern3bulk_haugas


Konteinerveod

Täispikad konteinerhaagised võimaldavad meil vedada 20-45 jalaseid konteinereid, samuti on olemas generaatorid REF-konteinerite veoks. Omame TIR veoluba ja tolliriskide kindlustust. Kõik konteinerveod toimuvad vastavalt CMR konventsioonile ja iga transpordivahend omab vedaja vastutuskindlustust.

Peamised suunad

 • Eesti
 • Venemaa

konteinervedu